Ordinačné Hodiny
Miesto výkonu
Kráľovský Chlmec :: Hlavná 717/174 :: 077 01
Veľké Kapušany :: Fábryho 20 :: 079 01
"Zdraví majú tisíc prianí, chorí iba jedno"
Anonym
Ordinačné hodiny urologickej ambulancie
vo Veľkých Kapušanoch

Utorok
Štvrtok
12.30 - 16.00
12.30 - 16.00
Ordinačné hodiny urologickej ambulancie
v Kráľovskom Chlmci

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8.00 - 15.00
8.00 - 12.00 (zákrokový deň)
8.00 - 15.00
8.00 - 12.00
8.00 - 15.00