Ordinačné Hodiny
Veríme,
že kombinácia príjemného prostredia s modernými vyšetrovacími me
tódami a erudovaným personálom prispeje k Vašej spokojnosti .
"Existuje tisíc chorôb, ale len jedno zdravie."
Anonym
Urologická ambulancia Kráľovský Chlmec,
NZZ začala svoju činnosť od septembra 2002.

Vznikla odštátnením urologickej ambulancie NsP Kráľovský Chlmec.
Od 1.1.2007 poskytuje urologické služby
vrámci SZILMED, s.r.o. na základe povolenia odboru zdravotníctva Košického samosprávneho celku.

Personál urologickej ambulancie je zložený z lekára s atestáciou v odbore urológia a dvomi zdravotnými sestrami. Miestom výkonu je Kráľovský Chlmec a dvakrát týždenne v poobednajších hodinách Veľké Kapušany.

Vrámci modernej diagnostiky v odbore urológia pracujeme s modernou prístrojovou technikou. Ambulancia je vybavená centrifúgou s mikroskopom (laboratórne vyšetrenie moču), ultrasonografmi (prenosným, stacionárnymi s biplanárnymi rektálnymi sondami na zobrazenie urogenitálneho systému), flexibilným a rigídnym cystoskopom s bioptickými kliešťami(vyšetrenie močového mechúra a močovej rúry), bioptickou pištoľou (biopsia prostaty), uroflometrom (vyšetrenie prietoku moču močovou rúrou) a autoklávom (sterilizácia príslušenstva ambulancie).

Naša ambulancia sídli v príjemných moderných priestoroch lekárne Ficaria s vlastným vchodom a vlastnou čakárňou s toaletami. Vykonávame diagnostiku a liečbu urologických ochorení dospelých a základnú diagnostiku detských urologických ochorení . Úzko spolupracujeme s andrologickou (erektilné poruchy aporuchy fertility), litiatickou ("drvenie" obličkových kameňov ) a detskou urologickou ambulanciou, uroonkologické ochorenia konzultujeme s Východoslovenským onkologickým ústavom v Košiciach, využívame služby neštátnych biochemických a cytologických laboratórií so sídlom v Košiciach.

Veríme, že kombinácia príjemného prostredia s modernými vyšetrovacími metódami a erudovaným personálom prispeje k Vašej spokojnosti s činnosťou našej ambulancie.
Kontakty

Mobil: 0907 912 652
Telefón: 056 - 632 1426

   
   
  Urologická Ambulancia Kráľovský Chlmec
Hlavná 717/174
097 01 Kráľovský Chlmec
     
  Urologická Ambulancia Veľké Kapušany
Fábryho 20
079 01 Veľké Kapušany