Ordinačné Hodiny
Cenník
poskytovaných služieb na urologickej ambulancii NZZ
"Kvapka prevencie je hodná litra medicíny"
Montgomery
Cenník
PREDNOSTNÉ VYŠETRENIE NA ZÁKLADE SÚHLASU KSK 7 €
TELEFONICKÉ OBJEDNANIE TERMÍNU NA VYŠETRENIE 3 €
TELEFONICKÉ OBJEDNANIE PACIENTA NA INÉ MEDICÍNSKE PRACOVISKO 1 €
UROLOGICKÉ VYŠETRENIE PRE POSUDKOVÉ ÚČELY 20 €
VÝPIS ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE NA POSUDKOVÉ ÚČELY 10 €
POTVRDENIE O VYŠETRENÍ 2 €
VYSTAVENIE KÓPIE LAKÁRSKEJ SPRÁVY 1 €


Doplatky za invazívne a semiinvazívne výkony
CYSTOSKOPIA ( flexibilný cystoskop )
4 €
TRUS biopsia prostaty ( klyzma , sterilizácia )
4 €
Punkcia hydrokély pod USG kontrolou - na vlastnú žiadosť 10 €
   
Ultrazvukové vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta  
USG obličiek a močového mechúra 7 €
USG mieška (semenníky, nadsemenníky, obsah mieška) 7 €
Transrektálna ultrasonografia prostaty (TRUS) 8 €
   
Doplatky za výkony v mieste bydliska  
Urologické vyšetrenie (anamnéza, fyzikálne vyš., DRV) 30 €
Výmena permanentného katétra 20 €